#

BERITA

CSR Sumbangan Buaian Daripada JKM

Pada 24 April 2024 - Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) telah membuat CSR untuk Perpustakaan Al-Khawarizmi dengan menyumbangkan buaian di taman ilmu perpustakaan.

#