#

BERITA

PENYERAHAN BAHAN SUMBANGAN OLEH SILTERRA SDN BHD PENGARAH DATUK ZAINI BIN MAATAN

Tarikh / Masa : 21 Ogos 2023

Tempat: Silterra Hi Tech Kulim

Sumbangan buku-buku untuk menjayakan program sumbangan bahan Perpustakaan, pihak kami amatlah menghargai jasa baik pengguna dan menggalakkan budaya membaca dikalangan kita.

#