#

BERITA

PROGRAM 1 STAF 1 BUKU PENYERAHAN BUKU SUMBANGAN OLEH PENSYARAH

Anjuran: Aras 1, Perpustakaan Al-Khawarizmi PTSB

Bahan bacaan disumbang oleh: Dr. Syaiful Baharee Bin Jaafar

Unit Perpustakaan Al-Khawarizmi PTSB menganjurkan Program 1 Staf 1 Buku ini sepanjang tahun untuk menyuntik semangat kerjasama warga PTSB agar dapat pembaca lain dapat merujuk bahan bacaan yang disumbangkan di Perpustakaan. Sumbangan buku-buku untuk mejayakan program ini pihak kami amatlah menghargai jasa baik warga PTSB dan menggalakan budaya membaca di kalangan kita.

#