#

BERITA

PROGRAM 1 STAF 1 BUKU PENYERAHAN BUKU SUMBANGAN OLEH PENSYARAH JP

Pada 23 November 2023 - Program 1 staf 1 Buku Penyerahan buku sumbangan oleh Pensyarah Bahan bacaan disumbang oleh : Dr. Syaiful Baharee Bin Jaafar dan Pensyarah JP yang lain.

#