#

BERITA

PROGRAM BIMBINGAN PEMANTAPAN TATABAHASA DAN PENULISAN DOKUMEN RASMI

Anjuran:
Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara bersama Unit Perpustakaan Al- Khawarizmi PTSB

Peceramah:
Encik Mohd Januri Bin Aiyob (Pensyarah IPGSAH/Munsyi Dewan)
06 September 2021
8.30 pagi -4.30 petang

Program ini diadakan bertujuan untuk peserta yang ingin memperkukuh dan memantapkan penggunaan Bahasa Melayu dan keterampilan penulisan dokumen rasmi. Meningkatan pengetahuan aspek tatabahasa/ejaan, berbahasa dan peristilahan Bahasa Melayu menggalakkan masyarakat menggunakan Bahasa Melayu yang baik, betul dan berkesan.

# #